Ny virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats
for unge i udsatte positioner 

Hvad erI dag får op mod 5000 unge fra en ungdomsårgang ikke fast fodfæste på arbejdsmarkedet. Det har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for de berørte unge, og det koster årligt samfundet 12 - 15 mia. kr.

Rockwool Fondens Interventionsenhed har i samarbejde med Roskilde og Københavns Kommune udviklet og afprøvet en ny virksomhedsrettet ungeindsats - NExTWORK.

NExTWORK er en netværksbaseret beskæftigelsesindsats for unge i udsatte positioner mellem 18-29 år, der ikke er i gang med uddannelse eller i beskæftigelse, og med en længere periode på offentlig forsørgelse.

NExTWORK faciliterer skabelsen af et netværk af unge og virksomheder. Repræsentanter fra virksomhederne tilbyder de unge praktikpladser, og samarbejder om at lede de unge og fremme deres potentiale

Gennem praktiske arbejdserfaringer får de unge mulighed for at udvikle personlige og sociale færdigheder, og finde retning mod uddannelse og job.

Målet er, at de unge starter og fastholdes i uddannelse eller job.

For yderligere information kontakt:


Hellene Bie Lilleørs
Interventionschef, Rockwool Fonden

Email: hbl@rfintervention.dk
Mobil: +45 51 51 29 20Se en kort animation af hvordan NExTWORK fungerer her:

“Jeg har fundet ud af, at jeg kan sgu godt det her.
Jeg kan tage det ansvar, som det kræver“

Ditte kom til NExTWORK med sparsom skolegang og mange år på offentlig forsørgelse. Hun har været i praktik i et supermarked og har fundet ud af, at hun godt kan varetage et arbejde.

Ditte har brugt netværksgrupperne til at udforske sine arbejdsmæssige styrker og interesser. Hun har hørt om en af de andre i gruppens oplevelser med at arbejde i en børnehave.

For nyligt tog hun fat i en UU-vejleder - hun har fundet ud af, at hun godt kan lide at hjælpe andre og overvejer, om hun skal uddanne sig til pædagog. Hun er rykket videre i netværket, og er nu i praktik i en børnehave, og skal starte VUC snart.


Ditte Simonsen
Tidligere ung i NExTWORK

Kerneelementer iEt virksomhedsnetværk af lokale virksomhedsrepræsentanter, som samarbejder om at etablere relevante praktikforløb, og udveksle erfaringer om arbejdet med de unge.

Et ungenetværk, hvor grupper af 6-8 unge mødes ugentligt for at udveksle arbejdserfaringer.

Et lokalt NExTWORK team, som driver indsatsen og arbejder med de unge og virksomhederne. Teamet består af teamleder, ungevejledere, én psykolog og én virksomhedskonsulent, som er trænet i NExTWORKs principper, tilgange og metoder i arbejdet med unge og virksomheder.

En digital platform, som understøtter NExTWORK teamets arbejde, monitorerer service performance og dokumenterer de unges udvikling.Læs mere om de enkelte kerneelementer her...VIRKSOMHEDSNETVÆRKUNGENETVÆRKUNGEVEJLEDEREDIGITAL PLATFORMSe film med udtalelser fra unge og virksomheder


Principper iNExTWORK er forankret i tre kerneprincipper. NExTWORK teamet er trænet i at arbejde efter disse tre principper fremfor faste manualer. Principperne har således betydning for, hvordan teamet møder de unge og virksomhederne, og arbejder for at understøtte netværket og de unges vej ud af ledighed.

Læs mere om NExTWORKs principper for arbejdet med unge og virksomheder her...MANGE TIL MANGEMAGTSKIFTEARBEJDSIDENTITET

“Der er så mange ressourcer hos den her gruppe unge, og det kan man nogle gange godt glemme lidt. Det kræver bare den rigtige støtte og det rigtige setup!” 


Hanne Andersen

Receptionschef
COMWELL Roskilde

Kommuner der er med iNExTWORK er kommunalt forankret, og de lokale NExTWORK teams, der driver indsatsen, hører under jobcentret. NExTWORK teamet holder til i lokaler, der ligger uden for jobcentret, og opererer i det daglige med en vis grad af autonomi og selvstændig drift.

NExTWORK teamet uddannes i indsatsens principper, tilgange, og processer i arbejdet med unge og virksomheder, og modtager løbende supervision og driftsstøtte. De kommunale NExTWORK teams indgår desuden i et fælles netværk, hvor de udveksler erfaringer, udvikler praksis, og henter inspiration.

NExTWORK er i øjeblikket under pilotafprøvning i Vejle, Horsens, Sønderborg og Kalundborg Kommuner, mens Roskilde og Københavns Kommuner har afsluttet pilotafprøvningen. Roskilde Kommune har nu sat NExTWORK i drift.

Den løbende uddannelse, supervision og driftstøtte faciliteres af et udviklingsteam bestående af servicedesignere, proceskonsulenter og psykologer, der i øjeblikket finansieres og koordineres af ROCKWOOL Fonden.

Læs mere om NExTWORK Roskilde, NExTWORK København, NExTWORK Sønderborg, NExTWORK Horsens og NExTWORK Vejle.


“Vores mission er at skabe et stærkt lokalt virksomhedsnetværk, så vi i samlet flok kan håndtere de unge, som ellers er i risiko for at blive tabt og stå uden udddanelse og udenfor arbejdsmarkedet. Vores arbejde i netværket går ud på at tilbyde praktikpladser og udvikle de unge gennem erfaringer med arbejdslivet.”


Morten Andersen

Entreprenør/Direktør 
Åvang Byg & Anlæg


Eksempler på virksomheder i

Virksomhedsnetværket er en af grundstenene i NExTWORK.
Stor branchediversitet tilgodeser efterspørgsel blandt de unges praktikønsker.

Hør hvad nogle af de aktive virksomheder i NExTWORK mener om indsatsen nedenfor...
Hanne Andersen
Receptionschef, Comwell Hotels Roskilde


Martin Ferdinand
Butikschef, Elgiganten Nørrebro


Ryan Christensen 
Tømrer/Snedkermester, København


Jannik Nielsen 
Spillestedet gimle, Roskilde 


Thomas Gottlieb
Anlægsgartner Gottlieb, Roskilde


Mette Holst
Stark Roskilde

“Jeg tror ikke jeg ville have klaret mig igennem den periode som jeg har pt, hvis ikke jeg havde været derude”

Peter brugte NExTWORK til at få netværk og perspektiv på job og uddannelsesmuligheder. Til at starte med ville han kun arbejde med biler, men efter mødet med sin nuværende chef fra en stor produktionsvirksomhed, oplevede han, at hans tekniske evner og interesse kunne bruges til andre ting og i andre typer job.

Undervejs blev Peter hjemløs og han var bange for at begynde at ryge for meget hash. Med hjælp fra sin ungevejleder og chef lykkedes det ham at holde fast og møde på arbejde hver dag på trods af stor ustabilitet på hjemmefronten.

Peter har fået job i virksomheden og vil starte uddannelse til sommer.


Peter Solonto Hansen
Tidligere ung i NExTWORK

Hvilke unge er med i

NExTWORK er for en gruppe af unge som behøver støtte til at tage næste skridt mod uddannelse eller arbejde. Det er unge som har et uudnyttet potentiale og for hvem de traditionelle veje ind på arbejdsmarkedet ikke fungerer. Det er unge som er motiverede af at prøve kræfter med arbejdslivet for at finde retning mod uddannelse og job.Læs mere om tre forskellige typer unge, som NExTWORK henvender sig til...

Teamet bag

NExTWORK Teamet er organiseret i lokale enheder, der i det daglige opererer som teams forankret kommunalt, men med en stor grad af uafhængighed og selvstændig drift.

Enhederne modtager løbende uddannelse, supervision og driftstøtte fra en central NExTWORK Platform. Supervisionen skal kvalitetssikre implementeringen og gøre det enkelte NExTWORK TEam i stand til at fastholde og udvikle principperne for arbejdet med de unge og virksomhedsrepræsentanterne.

En NExTWORK enhed har følgende organisering, roller og funktioner:

- Teamleder
- Iværksætter
- NExTWORK Konsulenter
- PsykologLæse mere om NExTWORK Teamet her...

“Alle støtter alle i netværksgruppen, og når man kommer herop bliver en lille ting til en kæmpe sejr, fordi alle er glade på hinandens vegne“

Cecilie startede med at være i praktik i en lille produktionsenhed på en fabrik, hun var genert og ville gerne være et sted med få og nære kolleger.

Hun kom ind i et lille team med nogle gæve kvinder, som gav hende masser af feedback. Nu har hun fået mod på at udfordre genertheden og prøver kræfter med ekspedient-rollen i en butik på strøget i Roskilde.

Her har hun styrket sine regnefærdigheder og er blevet fortrolig med ekspedientrollen og kundekontakt. Hun overvejer en butiksuddannelse og hendes chef har tilbudt at hjælpe med at finde elevplads.


Cecilie Baurichter
Tidligere ung i NExTWORK

Den digitale platform bag

Den digitale platform har 4 overordnede formål:

- At monitorere de unges bevægelser i indsatsen
- At give et indblik i hvordan servicen præsterer
- At eksponerer de unge for relevant og brugbar feedback fra virksomheder
- At leve op til lovgivningsmæssige dokumentationskrav.Læs mere om den digitale platform her...