Bliv en del af en ny virksomhedsindsats for unge i udsatte positioner

Hvad erNExTWORK er for virksomheder, som ønsker at gøre en forskel for unge i deres lokalområde.

NExTWORK er en netværksbaseret beskæftigelsesindsats for unge mellem 18-29 år,
der ikke er i uddannelse eller job.

NExTWORK faciliterer skabelsen af et netværk af unge og virksomheder.

Repræsentanter fra virksomhederne tilbyder de unge praktikpladser og samarbejder om
at lede de unge og fremme deres potentialer.

Gennem arbejdserfaringer får de unge mulighed for at udvikle personlige og sociale færdigheder,
og finde retning mod uddannelse og job.

Målet er, at de unge kommer ud af passiv forsørgelse, finder retning og starter og
fastholdes i uddannelse eller job.

For yderligere information om NExTWORK kontakt: 


Hellene Bie Lilleørs
Interventionschef, Rockwool Fonden

Email: hbl@rfintervention.dk
Mobil: +45 51 51 29 20Se en kort film om hvordan unge mødes med virksomheder her:


“Jeg har fundet ud af, at jeg kan sgu godt det her.
Jeg kan tage det ansvar, som det kræver“

Ditte kom til NExTWORK med sparsom skolegang og mange år på offentlig forsørgelse. Hun har været i praktik i et supermarked og har fundet ud af, at hun godt kan varetage et arbejde.

Ditte har brugt netværksgrupperne til at udforske sine arbejdsmæssige styrker og interesser. Hun har hørt om en af de andre i gruppens oplevelser med at arbejde i en børnehave.

For nyligt tog hun fat i en UU-vejleder - hun har fundet ud af, at hun godt kan lide at hjælpe andre og overvejer, om hun skal uddanne sig til pædagog. Hun er rykket videre i netværket, og er nu i praktik i en børnehave, og skal starte VUC snart.


Ditte Simonsen
Tidligere ung i NExTWORK

Eksempler på virksomheder i


Hanne Andersen
Receptionschef, Comwell Hotels Roskilde


Martin Ferdinand
Butikschef, Elgiganten Nørrebro


Ryan Christensen 
Tømrer/Snedkermester, København


Jannik Nielsen 
Spillestedet gimle, Roskilde 


Thomas Gottlieb
Anlægsgartner Gottlieb, Roskilde


Mette Holst
Stark Roskilde

“Der er så mange ressourcer hos den her gruppe unge og det kan man nogle gange godt glemme lidt. Det kræver bare den rigtige støtte og det rigtige setup!” 


Hanne Andersen

Receptionschef
COMWELL Roskilde

Kerneelementer iEt virksomhedsnetværk af lokale virksomhedsrepræsentanter, som samarbejder om
at etablere relevante praktikforløb, og udveksle erfaringer om arbejdet med de unge.

Et ungenetværk hvor grupper af 6-8 unge mødes ugentligt, for at udveksle arbejdserfaringer.

Etablering af praktikforløb, hvor den unge har mulighed for at vælge mellem flere praktiksteder,
opnår arbejdserfaring, skaber netværk og finder retning gennem et eller flere praktikforløb

Et lokalt NExTWORK team med virksomhedskonsulenter, psykologer og ungevejledere,
der støtter de unge og rådgiver virksomhederne.Læs mere om, hvordan NExTWORK fungerer her...VIRKSOMHEDSNETVÆRKDE UNGE ØNSKER PRAKTIKUNG OG VIRKSOMHED FÅR STØTTEDE UNGE BEVARER TILKNYTNING

Kommuner der er med i NExTWORK er kommunalt forankret, og de lokale NExTWORK teams, der driver indsatsen, hører under jobcentret. NExTWORK teamet holder til i lokaler, der ligger uden for jobcentret, og opererer i det daglige med en vis grad af autonomi og selvstændig drift.

NExTWORK teamet uddannes i indsatsens principper, tilgange, og processer i arbejdet med unge og virksomheder, og modtager løbende supervision og driftsstøtte. De kommunale NExTWORK teams indgår desuden i et fælles netværk, hvor de udveksler erfaringer, udvikler praksis, og henter inspiration.

NExTWORK er i øjeblikket under pilotafprøvning i Vejle, Horsens, Sønderborg og Kalundborg Kommuner, mens Roskilde og Københavns Kommuner har afsluttet pilotafprøvningen. Roskilde Kommune har nu sat NExTWORK i drift.

Den løbende uddannelse, supervision og driftstøtte faciliteres af et udviklingsteam bestående af servicedesignere, proceskonsulenter og psykologer, der i øjeblikket finansieres og koordineres af ROCKWOOL Fonden.

Læs mere om NExTWORK Roskilde, NExTWORK København, NExTWORK Sønderborg, NExTWORK Horsens og NExTWORK Vejle.


“Vores mission er at skabe et stærkt lokalt virksomhedsnetværk, så vi i samlet flok kan håndtere de unge, som ellers er i risiko for at blive tabt og stå uden udddanelse og udenfor arbejdsmarkedet. Vores arbejde i netværket går ud på at tilbyde praktikpladser og udvikle de unge gennem erfaringer med arbejdslivet.”


Morten Andersen

Entreprenør/Direktør 
Åvang Byg & Anlæg

Hvilke unge er med iNExTWORK er for en gruppe af unge, som behøver støtte til at tage næste skridt mod uddannelse eller arbejde. Det er unge, som har et ikke udnyttet potentiale, og for hvem de traditionelle veje ind på arbejdsmarkedet ikke fungerer. Det er unge, som er motiverede af at prøve kræfter med arbejdslivet for at finde retning mod uddannelse og job.Læs mere om tre forskellige typer unge, som NExTWORK henvender sig til...

“Jeg tror ikke jeg ville have klaret mig igennem den periode som jeg har pt, hvis ikke jeg havde været derude”

Peter brugte NExTWORK til at få et netværk og perspektiv på job og uddannelsesmuligheder. Til at starte med ville han kun arbejde med biler, men efter mødet med sin nuværende chef fra en stor produktionsvirksomhed, oplevede han, at hans tekniske evner og interesse kunne bruges til andre ting og i andre typer job.

Undervejs blev Peter hjemløs og han var bange for at begynde at ryge for meget hash. Med hjælp fra sin ungevejleder og chef lykkedes det ham at holde fast og møde på arbejde hver dag på trods af stor ustabilitet på hjemmefronten.

Peter har fået job i virksomheden og vil starte uddannelse til sommer.


Peter Solonto Hansen
Tidligere ung i NExTWORK