Rapporter & Materialer

Et eksplorativt analyse-, udviklings- og designarbejde, der har strukket sig over tre år, har lagt grunden for indholdet af NExTWORK. Den grundige udviklingsproces har defineret indsatsens intentioner og principper, og formuleret de elementer og aktiviteter, som udgør kernen i NExTWORK.
  
I udviklingsarbejdet er der forberedt en række rapporter og materialer fra den indledende problemanalyse og målgruppeafgrænsning til brugerundersøgelse og indsatsbeskrivelser. Dokumentationen kan downloades her:

NExTWORK
Servicebeskrivelse

En beskrivelse af indsatsens intentioner og principper og de primære elementer og aktiviteter der udgør NExTWORK, illustration af brugerrejser for unge og virksomheder, og casebeskrivelser.

Download Servicebeskrivelse

NExTWORK
præsentation

Kort præsentation af NExTWORKs baggrudn, formål og indhold.

Download NExTWORK præsentation

NExTWORK flyer til
virksomheder og unge

Kort beskrivelse af det forløb unge og virksomheder vil opleve, hvis de bliver en del af indsatsen.

Download Ungeflyer

Download Virksomhedsflyer

Brugerundersøgelse
+ ungeprofiler

En dybdegående kvalitativ brugerundersøgelse inkl. en profil analyse, som stillede skarpt på en gruppe unge i udsatte positioner for at få sat ord på deres oplevelser og erfaringer med det eksisterende beskæftigelsessystem og indsigt i deres ønsker og behov.

Download Brugerundersøgelse

Download Ungeprofiler

Kommunale omkostninger ved unge ledige på kanten af uddannelse og arbejdsmarked

Rockwool Fonden bad KORA om at opgøre Roskilde Kommunes omkostninger ved 21 unge ledige, som deltog i NExTWORK. Målet var at få et indtryk af det økonomiske potentiale ved at få de unge i uddannelse eller job. Roskilde Kommunes omkostninger for de 21 unge ledige er opgjort til 91.400 kr. pr. ung pr. år.

Download Rapport

Foranalyse 
for projektet

En afdækning af udfordringer i beskæftigelsessystemet og muligheder for at udvikle nye løsninger.

Download Foranalyse


Kortlægning af
beskæftigelsesindsatser

En gennemgang af eksisterende indsatser der har som mål at støtte unge i udsatte positioner i uddannelse eller job.

Download Kortlægning af beskæftigelsesindsatser


Udviklingsprocessen

Det har været ambitionen at tænke ud af boksen og rykke ved gængse opfattelser og tilgange i udviklingen af en ny beskæftigelsesindsats målrettet unge der står på kanten af samfundet.

Det er ikke mindst sket ved at inddrage unge og virksomhed, fra de første interviews og workshops, hvor unge og virksomheder delte indsigter, interesser og ønsker, over design af indsatsens elementer og aktiviteter, til afprøvning af NExTWORK med løbende ændringer og tilpasninger. Således har mindst 100 unge og flere end 75 virksomheder været inddraget i processen med at udvikle og afprøve NExTWORK.

Udviklingen af NExTWORK har involveret et team af projektudviklere, proceskonsulenter, service designere, fageksperter og praktikere, og gennem udviklingsfaserne har der været tæt dialog og samarbejde med nationale og kommunale aktører, og særligt medarbejdere i Roskilde og Københavns Kommune har taget del i udviklingsarbejdet.

Sådan er NExTWORK blevet udviklet: